Comisii examene de finalizare a studiilor universitare

Licenta 2018

 1. Facultatea de Administratie si Management Public
 2. Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi straine
 3. Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica 
 4. Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune 
 5. Facultatea de Economie Teoretica si Aplicata
 6. Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului
 7. Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori 
 8. Facultatea de Business si Turism
 9. Facultatea de Marketing
 10. Facultatea de Management
 11. Facultatea de Relatii Economice Internationale

Masterat 2018

 1. Facultatea de Administratie si Management Public
 2. Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi straine
 3. Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica 
 4. Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune 
 5. Facultatea de Economie Teoretica si Aplicata
 6. Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului
 7. Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori
 8. Facultatea de Business si Turism
 9. Facultatea de Marketing
 10. Facultatea de Management
 11. Facultatea de Relatii Economice Internationale
 12. Facultatea Bucharest Business School