Admitere programe universitare de masterat 2020-2021

Legislație interna aprobata în ședința de Senat

Metodologie privind organizarea si desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2020-2021Oferta educaționala 2020-2021

Scroll to top