Informaţii privind completarea actelor de studii

1. Activitatea de completare a formularelor actelor de studii se efectuează în termen de maximum 12 luni de la finalizarea studiilor, respectiv de două luni de la confirmarea, prin ordin al ministrului, a titlului ştiinţific de doctor – în cazul diplomelor de doctor. 

2. Completarea unui act de studii se efectueaza computerizat sau prin scriere de mana cu tus ori cerneala de culoare neagra, citet si fara stersaturi, razuiri, acoperiri cu pasta corectoare. 

3. In actele de studii datele se înscriu in ordinea inscrisa in certificatul de nastere, fara prescurtări sau abrevieri, in conformitate cu terminologia oficiala în vigoare. Numele titularului, initiala/initialele prenumelui/prenumelor tatalui (mamei, in cazul in care tatal este necunoscut), prenumele titularului actului de studii se scriu cu majuscule, format de tipar, folosindu-se alfabetul latin, cu aplicarea semnelor diacritice. In cazul persoanelor care au cetatenia unui stat tert al Uniunii Europene, denumiti in continuare cetațeni straini, completarea actelor de studii se realizeaza in conformitate cu datele inscrise in pasaport si in alte inscrisuri care atesta starea civila, emise de statul care a eliberat pasaportul.

4. In situatia in care titularul unui act de studii isi schimba numele sau prenumele pe cale administrativa sau prin hotărare judecatoreasca, dobandind un alt certificat de nastere, poate solicita eliberarea unui alt act de studii pe noul nume. 

Scroll to top