Formulare tipizate de cereri – Biroul Acte de studii

  1. Cerere pentru eliberarea duplicatului unui act de studii
  2. Cerere pentru eliberarea duplicatului anexei la un act de studii
  3. Cerere pentru refacerea unui act de studii care conține greșeli de redactare
  4. Cerere pentru eliberarea diplomei împuternicitului legal al titularului
  5. Fișa de lichidare 

Scroll to top