Studii Doctorale

Performanţele realizate de Academia de Studii Economice din Bucureşti, atât în planul cercetării ştiinţifice, cât şi în cel al formării iniţiale şi continue reprezintă argumentul esenţial al includerii acesteia în Lista instituţiilor superior acreditate, fiind clasificata drept universitate de cercetare avansată şi de educaţie.

Ca urmare, Academia de Studii Economice din Bucureşti continuă tradiţia pregătirii specialiştilor prin studii doctorale, la un nivel de înaltă ţinută ştiinţifică şi academică oferind programe de pregătire, în acest sens. 

Scroll to top