Baza legislativa studii universitare de licența

Activități

  • Graficul activităților pentru anul universitar 2020-2021, la programele de studii universitare de licența, organizate la formele de învățământ cu frecventa si cu frecventa redusa (IF, IFRID)
  • Regulament privind activitatea didactica pentru studiile universitare de licența 2020-2021

Finalizare studii

  • Regulament privind organizarea si desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licența
  • Ghid privind ELABORAREA LUCRARILOR DE FINALIZARE A STUDIILOR
  • Procedura de finalizare
  • ANTIPLAGIAT (optional verificare anterior predare)
  • Bibliografie examen de finalizare
  • Ghid de bune practici privind elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor de licența si masterat

Taxe si tarife

Metodologia privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice din București 2020-2021

Practica de specialitate

  • Metodologie privind organizarea si desfășurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de licența
Scroll to top