Semnarea contractelor de scolarizare si a contractelor de studii

Contractele de școlarizare, pentru studenții din anul I IF, precum si anii II si III ID/IFR, se semnează pana la 18 octombrie 2020

 Nesemnarea contractului conduce la exmatriculare, conform Regulament privind activitatea didactica pentru studiile universitare de licența/masterat.

Scroll to top