Semnarea contractelor de scolarizare si a contractelor de studii

Contractele de școlarizare, pentru studenții din anul I, precum si anii II si III ID/IFR, se semnează în primele trei săptămâni de la începerea anului universitar, la secretariatul facultății. 

 Nesemnarea contractului conduce la exmatriculare, conform Regulament privind activitatea didactica pentru studiile universitare de licența/masterat.

Scroll to top