Informații privind eliberarea actelor de studii

  1. Actele de studii se elibereaza titularului, o singura data, în original, pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate/pasaport, valabile) si fisei de lichidare care atesta ca titularul nu are debite fata de Academia de Studii Economice din Bucuresti.
  2. În situatia în care titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea rectorului institutiei, pe baza unei cereri si a unei procuri autentificata la notariat care sa mentioneze în mod expres faptul ca împuternicitul poate ridica acte de studii de la Academia de Studii Economice din Bucuresti. Se va specifica, clar, care sunt documentele ce urmeaza a fi ridicate. În cazul cetatenilor români sau straini cu domiciliul/resedinta în strainatate, procura notariala va fi supralegalizata sau apostilata (apostila de la Haga), conform conventiilor internationale, de catre autoritatile competente din tara respectiva.
  3. (1) Actele de studii completate si neridicate din cauza decesului titularului pot fi eliberate unui membru al familiei titularului (ascendent sau descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea institutiei, însotita de copia legalizata a certificatului de deces si de o declaratie pe propria raspundere privind motivele invocate pentru ridicarea actelor de studii respective. La cererea insitutiei, se vor prezenta si alte documente concludente, daca va fi cazul.

(2) Unei persoane cu resedinta în strainatate, care adreseaza cererea mentionata la punctul (1), i se pot elibera actele de studii solicitate prin intermediul ambasadei (consulatului) tarii respective în România sau al ambasadei (consulatului) României din tara de resedinta a acesteia.

  1. Actele de studii se elibereaza pe baza prezentarii „Fisei de lichidare”, din care sa rezulte ca titularul actului de studii nu are datorii fata de ASE
  2. Actele de studii se elibereaza gratuit în primele 24 luni de la promovarea examenului de finalizare a studiilor. Dupa acest termen se va percepe taxa de arhivare.
Scroll to top