Baza legislativa studii universitare de masterat

Activități

Procedura privind modalitățile de desfășurare a activităților de predare și instruire, propriul circuit de intrare și de ieșire a studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activității didactice în cadrul programelor de studii universitare și postuniversitare, pentru semestrul al II-lea, anul universitar 2021-2022

Finalizare studii

Taxe si tarife

Metodologia privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice din București 2021-2022

Practica de specialitate

Metodologie privind organizarea si desfășurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de masterat

Extinderea termenului de finalizare a practicii de specialitate

Retragere de la studiile universitare de masterat

Scroll to top