Baza legislativa studii universitare de masterat

Activități

Finalizare studii

Taxe si tarife

Metodologia privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice din București 2021-2022

Practica de specialitate

Metodologie privind organizarea si desfășurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de masterat

Extinderea termenului de finalizare a practicii de specialitate

Retragere de la studiile universitare de masterat

Scroll to top