Baza legislativa studii universitare de masterat

Activități

  • Regulament privind activitatea didactica pentru studiile universitare de masterat 2020-2021
  • Graficul activităților pentru anul universitar 2020-2021, programe de masterat

Finalizare studii

  • Regulament privind organizarea si desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de masterat
  • Ghid privind ELABORAREA LUCRARILOR DE FINALIZARE A STUDIILOR
  • ANTIPLAGIAT  (optional verificare anterior predare)
  • Procedura de finalizare
  • Ghid de bune practici privind elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor de licența si masterat

Taxe si tarife

Metodologia privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice din București 2020-2021

Practica de specialitate

Metodologie privind organizarea si desfășurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de masterat

Scroll to top