Baza legislativă Biroul Acte de studii

  1. Legea nr.1/2011, a Educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare
  2. OMECT nr. 2284/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior
  3. OMECT nr. 5289/2008 privind diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă
  4. OMECTS nr. 4151/2010 privind diploma de master şi suplimentul la diplomă
  5. Carta ASE
  6. Regulamentele privind activitatea didactică
Scroll to top