Baza legislativă Serviciul Acte de studii

  1. Legea nr.1/2011, a Educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare
  2. Ordin 4156/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ superior
  3. Hot.Senat nr. 15 din 17.02.2022_Reg.regim acte studii_rev.pdf (ase.ro)
  4. OMECT nr. 5289/2008 privind diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă
  5. OMECTS nr. 4151/2010 privind diploma de master şi suplimentul la diplomă
  6. Carta ASE
  7. Regulamentele privind activitatea didactică
Scroll to top