Programe de studii universitare de masterat

FACULTĂȚI

 • Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine
  • Administrarea afacerilor, IF, în limba engleză
  • Antreprenoriat și administrarea afacerilor, IF, în limba franceză
  • Antreprenoriat și administrarea afacerilor, IF, în limba germană
  • Antreprenoriat şi administrarea afacerilor, în domeniul energiei, IF, în limba engleză
  • Afaceri digitale și inovație, IF, în limba engleză
  • Antreprenoriat /Entrepreneurship, IF, în limba engleză
  • Informații pentru afaceri /Business intelligence , IF, în limba engleză
  • Administrarea afacerilor în industriile creative și culturale
  • Analize pentru afaceri
 • Administratie si Management Public
  • Administrație publică și integrare europeană
  • Administrație și management public
  • Managementul resurselor umane în sectorul public
 • Bucharest Business School
  • MBA Româno-Canadian, IF, în limba engleză
  • MBA Româno-Francez INDE, IF, în limba engleză
 • Business si Turism
  • Administrarea afacerilor comerciale
  • Administrarea afacerilor în turism
  • Business
  • Excelență în business și servicii/ Excellence in business and services IF, în limba engleză
  • Geopolitică şi afaceri
  • Managementul calităţii, expertize şi protecţia consumatorului
  • Vânzări și dezvoltare organizațională
 • Cibernetica, Statistica si Informatica Economica
  • Analiza afacerilor şi controlul performanţei întreprinderii
  • Cibernetică şi economie cantitativă
  • Statistică aplicată și data science
  • Baze de date-suport pentru afaceri
  • E-Business
  • Informatică economică
  • Securitatea informatică, IF, în limba engleză
  • Sisteme informatice pentru managementul resurselor şi proceselor economice
 • Contabilitate si Informatica de Gestiune
  • Analiză financiară şi evaluare
  • Concepte şi practici de audit la nivel naţional şi internaţional
  • Contabilitate internaţională
  • Contabilitate, audit şi informatică de gestiune
  • Contabilitate, audit şi informatică de gestiune/Accounting, Audit and Management Informatic System, IF, în limba engleză
  • Contabilitate, control şi expertiză
  • Contabilitatea şi fiscalitatea entităţilor economice
  • Informatică de gestiune
 • Drept
  • Drept antreprenorial
 • Economie Teoretica si Aplicata
  • Comunicare în afaceri
  • Economie europeană
  • Master didactic în Economie
 • Economie Agroalimentara si a Mediului
  • Economia şi administrarea afacerilor agroalimentare
  • Managementul proiectelor de dezvoltare rurală şi regională
  • Dezvoltarea durabilă a afacerilor și organizațiilor economice
 • Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori
  • Fiscalitate
  • Bănci şi asigurări
  • Finanțe aplicate/ Master of Applied Finance, IF, în limba engleză
  • Finanţe corporative
  • Finanţe şi bănci – DOFIN
  • Management financiar şi investiţii
  • Tehnici actuariale – TACT
 • Management
  • Managementul afacerilor
  • Managementul afacerilor prin proiecte
  • Managementul serviciilor de sănătate
  • Managementul resurselor umane
  • Managementul proiectelor
  • Consultanţă în management şi dezvoltarea afacerilor
  • Managementul afacerilor mici şi mijlocii
  • Managementul afacerilor mici şi mijlocii (la Deva)
  • Management şi marketing internaţional
  • Managementul afacerilor (la Piatra Neamț)
 • Marketing
  • Cercetări de marketing
  • Managementul marketingului
  • Marketing online
  • Marketing strategic
  • Marketing și comunicare în afaceri
  • Managementul relaţiilor cu clienţii/ Customer Relationship Management, IF, în limba engleză
  • Relaţii publice în marketing
 • Relatii Economice Internationale
  • Comunicare în limba engleză pentru predare şi cercetare economică, IF, în limba engleză
  • Diplomaţie în economia internaţională
  • Economie internaţională şi afaceri europene
  • Logistică internaţională
  • Managementul afacerilor internaționale
  • Managementul riscului financiar internaţional
  • Comerț exterior
  • Limbi moderne și comunicare în afaceri internaționale
Scroll to top