Taxele de arhivare/păstrare a actelor de studii şi de eliberare a duplicatelor acestora

Denumirea actului de studii Taxa
Diploma de licență, de master, de doctor, de studii postuniversitare de specializare/aprofundare, certificate de definitivat, gradul II, gradul I,atestat de formare continuă a personalului și alte tipuri de diplome, ridicate după 24 luni de la absolvire200lei
Certificat de absolvire a DPPD ridicat după 36 luni de la absolvire200lei
Duplicatul diplomei de licență, de master, de doctor, de studii postuniversitare de specializare/aprofundare, certificatului de definitivat gradul II;I, certificatului de absolvire a DPPD, atestatului de formare continuă a personalului și a altor tipuri de diplome200lei
Duplicatul la suplimentul de diplomă/foaia matricolă150lei
Foi matricole, suplimente la diplome neînsoțite de diplome150lei
Verificarea autenticității actelor de studii, solicitată de companiile specializate în verificarea informațiilor specificate de către absolvenți50 lei
Scroll to top