Taxele de arhivare/păstrare a actelor de studii şi de eliberare a duplicatelor acestora

Denumirea actului de studiiTaxa
Diploma de licență, de master, de doctor, de studii postuniversitare de specializare/aprofundare, certificate de definitivat, gradul II, gradul I,atestat de formare continuă a personalului și alte tipuri de diplome, ridicate după 24 luni de la absolvire200 lei
Certificat de absolvire a DPPD ridicat după 36 luni de la absolvire200 lei
Duplicatul diplomei de licență, de master, de doctor, de studii postuniversitare de specializare/aprofundare, certificatului de definitivat gradul II;I, certificatului de absolvire a DPPD, atestatului de formare continuă a personalului și a altor tipuri de diplome200 lei
Duplicatul la suplimentul de diplomă/foaia matricolă150 lei
Foi matricole, suplimente la diplome neînsoțite de diplome150 lei
Verificarea autenticității actelor de studii, solicitată de companiile specializate în verificarea informațiilor specificate de către absolvenți50 lei
Scroll to top