Programe de Studii

Ca universitate de cercetare avansată şi de educaţie, Academia de Studii Economice din București acordă o deosebită atenție pregătirii viitorilor specialiști în domeniul economic, atât prin formare inițială, cât şi continuă. Astfel, programele de studii organizate de Academia de Studii Economice din București acoperă o arie variată de domenii și specialități, fiind structurate pe următoarele niveluri:

  • Programe de studii universitare de licenţă, derulate la formele de învățământ cu frecvență, la distanță şi cu frecvență redusă;
  • Programe de studii universitare de masterat, derulate la forma de învăţământ cu frecvenţă și cu frecvență redusă;
  • Programe de studii universitare de doctorat, derulate la forma de învăţământ cu frecvenţă și cu frecvență redusă;
  • Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă.  

Planurile de învăţământ aferente programelor de studii universitare de licență și masterat

Fişe de disciplină aferente programelor de studii universitare de licență și masterat

Scroll to top