Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

Metodologie privind înscrierea și admiterea la programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

Regulamentul privind activitatea didactică în cadrul programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

Fișă de înscriere

Metodologia privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice din București

Oferta educațională pe facultăți, înscrisă în Registrul national al programelor postuniversitare:

Nr. crt.

Programe de studii

Nr. ore program

Nr. ECTS

discipline

Nr. ECTS

Examen final

 

Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine

 

 

 

1

STRATEGII DE COMUNICARE DIGITALĂ ȘI ANALIZA PLATFORMELOR SOCIALE (în limba engleză)

70

6

2

2

COMUNICARE DE IMPACT: DESIGN ȘI PREZENTARE (în limba engleză)

70

7

2

3

ANTREPRENORIAT (în limba engleză)

70

6

2

4

AUTOMATIZAREA PROCESELOR DE AFACERI (în limba engleză)

70

6

2

5

GÂNDIRE CRITICĂ ÎN ERA INFORMAȚIEI (în limba engleză)

70

6

2

6

EFICACITATE AGILE ÎN PRACTICĂ (în limba engleză)

70

6

2

7

LEADERSHIP ȘI INFLUENȚA SOCIALĂ (în limba engleză)

70

8

2

8

DESIGN THINKING PENTRU ADMINISTRAREA AFACERILOR (în limba engleză)

70

6

2

9

ANALIZA AFACERILOR (în limba engleză)

70

6

2

 

Administrație și Management Public

 

 

 

1

ACHIZIȚII PUBLICE

180

15

5

2

MANAGEMENTUL ORAȘELOR INTELIGENTE

180

15

5

3

MANAGEMENTUL POLIȚIEI LOCALE

180

15

5

4

MANAGEMENTUL POLITICILOR PUBLICE

180

15

5

5

MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR PUBLICE

180

15

5

6

MANAGEMENTUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

180

15

5

7

INIȚIERE ÎN COORDONAREA ȘI COMUNICAREA INTERMINISTERIALĂ

40

4

2

8

INIȚIERE ÎN MECANISME ȘI PROCEDURI LEGISLATIVE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

40

4

2

9

INIȚIERE ÎN MANAGEMENTUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

20

2

2

10

INIȚIERE ÎN MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR PUBLICE

20

2

2

11

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ

180

15

5

12

INIȚIERE ÎN PROCESUL DECIZIONAL STRATEGIC LA NIVELUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

40

4

2

 

Business și Turism

 

 

 

1

MANAGEMENTUL STRATEGIC AL OSPITALITĂȚII / Strategic hospitality management (în limba engleză)

198

19

5

2

MANAGER DESTINAȚIE TURISTICĂ

180

18

5

3

ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN INDUSTRIA RESTAURANTELOR

72

6

3

4

EXCELENȚĂ ORGANIZAȚIONALĂ ȘI CULTURA CALITĂȚII

30

3

3

5

GEOPOLITICĂ ȘI GEOECONOMIE

90

9

3

6

MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

50

5

3

7

POLITICA CONCURENȚEI: CADRU CONCEPTUAL ȘI INSTRUMENTE

90

9

3

 

Contabilitate și Informatică de Gestiune

 

 

 

1

ANTREPRENORIAT ȘI INOVARE

90

9

3

2

CONTABILITATEA ȘI AUDITUL INSTITUȚIILOR PUBLICE

90

9

3

3

DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR AL FIRMEI

180

18

5

4

AUDIT FINANCIAR

180

17

5

5

UTILIZAREA APLICAȚIILOR OFFICE: MICROSOFT EXCEL

40

4

3

6

SIMULARE DECIZIONALĂ DE GESTIUNE

40

4

3

7

DIGITALIZAREA ORGANIZAȚIILOR PRIN RPA

90

9

3

 

Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

 

 

 

1

BAZE DE DATE ORACLE.
PROGRAMARE ÎN LIMBAJELE SQL ȘI PL/SQL

30

3

2

2

BUSINESS ANALYSIS

30

3

2

3

PROGRAMAREA AVANSATĂ A DISPOZITIVELOR MOBILE: ANDROID

30

3

2

 

Drept

 

 

 

1

DREPT FISCAL AL AFACERILOR

160

15

5

2

DREPT PENAL AL AFACERILOR

120

12

5

3

DREPTUL BANCAR ȘI AL NOILOR TEHNOLOGII

160

15

5

4

CRIMINAL BUSINESS LAW (în limba engleză)

70

7

3

5

CONFORMITATE CORPORATIVĂ

160 15 5

 

Economie Teoretică și Aplicată

 

 

 

1

COACHING ȘI COMUNICARE ÎN ORGANIZAȚII

48

4

3

2

ECONOMIE SOCIALĂ

90

9

3

 

Economie Agroalimentară și a Mediului

 

 

 

1

ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN INDUSTRIA VINULUI

48

4

2

2

ECONOMIA ȘI GESTIUNEA DEȘEURILOR

30

3

2

 

Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori

 

 

 

1

FINANȚE PENTRU NEFINANȚIȘTI

30

3

2

2

MANAGEMENTUL RISCURILOR OPERAȚIONALE ȘI FINANCIARE

40

4

2

3

SPECIALIZARE ÎN DOMENIUL INVESTIGAȚIILOR FINANCIARE ȘI CRIMINALITĂȚII ECONOMICE

216

18

5

4

FORMARE DE FORMATORI ÎN DOMENIUL FINANCIAR

40

4

2

 

Management

 

 

 

1

MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL PENTRU PROGRAMELE DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

40

4

2

2

MANAGEMENT ÎN SPORT

40

4

2

3

MANAGEMENT UNIVERSITAR

40

4

2

4

MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIEI

180

18

5

5

MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE

90

9

3

6

MANAGERI ȘI LEADERSHIP

20

2

2

7

EVALUAREA RESURSELOR UMANE ȘI PERFORMANȚA ÎN MUNCĂ

30

3

2

 

Marketing

 

 

 

1

MARKETING AUTOMATION

30

3

2

2

MARKETING DIRECT ȘI PROTECȚIA DATELOR

90

9

4

 

Relații Economice Internaționale

 

 

 

1

COACHING ȘI LEADERSHIP ÎN RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE-CLREI

90

9

3

2

INTRODUCERE ÎN INTELLIGENCE ECONOMIC INTERNAȚIONAL (INT-E)

78

7

3

3

NEGOCIEREA, CONTRACTAREA ȘI DERULAREA OPERAȚIUNILOR DE EXPORT-IMPORT

40

4

2

4

NEGOCIERI ȘI SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR ÎN AFACERILE INTERNAȚIONALE (în limba engleză)

20

2

1

5

DEZVOLTAREA AFACERILOR ÎN MEDIUL MULTINAȚIONAL (în limba engleză)

40

4

1

6

TRANZACȚII ȘI PLASAMENTE PE PIAȚA INTERNĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A OPERELOR DE ARTĂ (TPA)

78

7

3

7

EXPERT VAMAL

90

9

3

 

Bucharest Business School

 

 

 

1

DEZVOLTAREA AFACERII ȘI LEADERSHIP ÎNTR-UN CONTEXT INTERNAȚIONAL (în limba engleză)

72

6

2

2

STRATEGIE ÎN AFACERI ȘI TRANSFORMARE DIGITALĂ (în limba engleză)

50

5

2

Informațiile legate de programele de studii, aflate în organizare și desfășurare, se obțin de la secretariatele facultăților.

Programele de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă se organizează numai dacă sunt îndeplinite condițiile dimensionării formațiilor de studii.

Informații despre autorizarea programelor de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă aici.

afișat azi, 03.02.2021, actualizat 20.03.2023

Scroll to top