Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

Metodologie privind înscrierea și admiterea la programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

Regulamentul privind activitatea didactică în cadrul programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității didactice în cadrul programelor de studii universitare și postuniversitare, pentru anul universitar 2021- 2022

Fișă de înscriere

Metodologia privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice din București 2021-2022

Oferta educațională pe facultăți, înscrisă în Registrul national al programelor postuniversitare:

Informațiile legate de programele de studii, aflate în organizare și desfășurare, se obțin de la secretariatele facultăților.

Programele de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă se organizează numai dacă sunt îndeplinite condițiile dimensionării formațiilor de studii.

Informații despre autorizarea programelor de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă aici.

afișat azi, 03.02.2021, actualizat 14.10.2021

Scroll to top