Informații privind eliberarea duplicatelor actelor de studii

1. În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării parţiale a unui act de studii, se poate elibera un duplicat al acestuia, în urma depunerii următoarelor documente:

  • a)  Solicitare de eliberare a duplicatului, adresată rectorului instituţiei;
  • b)  Declaraţie scrisă a titularului actului, autentificată la notariat în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare şi împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parţial;
  • c)  Copie legalizată a certificatului de naştere;
  • d)  Două fotografii ¾ color, realizate recent, pe hârtie fotografică;
  • e)  Dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului privind pierderea actului de studii respectiv. În anunţ vor fi menţionate: denumirea actului, numele şi prenumele titularului, aşa cum apar pe actul pierdut sau deteriorat, iniţiala tatălui, anul finalizării studiilor, seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data eliberării acestuia şi denumirea instituţiei emitente.
  • f)  Chitanţa reprezentând taxa de eliberare, în valoare de 200 de lei, a duplicatului actului de studii şi/sau taxa în valoare de 150 de lei pentru fiecare dintre anexele actului de studii.

2. Duplicatul unui act de studii se eliberează, de regulă, o singură dată.

3. Documentele enumerate mai sus se depun, de către titularul actului de studii în cauză sau de împuternicitul acestuia, la sediul Biroului Acte de studii, în timpul programului de lucru cu publicul.

4. Eliberarea duplicatului se face în termen de  maximum 30 de zile lucratoare de la data depunerii solicitării. 

Scroll to top