Taxele de arhivare/păstrare a actelor de studii şi de eliberare a duplicatelor acestora

Denumirea actului de studii Taxa

Diploma de licență, de master, de doctor, de studii postuniversitare de specializare/aprofundare, certificate de definitivat, gradul II, gradul I,atestat de formare continuă a personalului și alte tipuri de diplome, ridicate după 24 luni de la absolvire

200 lei

Certificat de absolvire a DPPD ridicat după 36 luni de la absolvire

200 lei

Duplicatul diplomei de licență, de master, de doctor, de studii postuniversitare de specializare/aprofundare, certificatului de definitivat gradul II;I, certificatului de absolvire a DPPD, atestatului de formare continuă a personalului și a altor tipuri de diplome

200 lei

Duplicatul la suplimentul de diplomă/foaia matricolă

150 lei

Foi matricole, suplimente la diplome neînsoțite de diplome 150 lei
Verificarea autenticității actelor de studii, solicitată de companiile specializate în verificarea informațiilor specificate de către absolvenți 50 lei