Contact Arhiva

Piaţa Romană, nr. 6, sector 1, Bucureşti, Cod 010374
Clădirea Ion N. Angelescu, sala 0040, parter
Telefon: 021.319.19.00 sau 021.319.19.01, interior 135
Şef birou: Elena Mihăilă
tel. 0728.88.46.08; e-mail: elena.mihaila@ase.ro

Programul de lucru cu publicul

Luni – Joi: 11,00-13,00
Vineri nu se lucrează cu publicul