Prezentarea Secretariatului general al ASE

Secretariatul General al ASE este condus de secretarul şef al instituţiei  şi are următoarele atribuţii:

  • Coordonarea şi controlul, împreună cu decanatele facultăţilor, a întregii activităţi a secretariatelor facultăţilor;
  • Elaborarea procedurilor privind desfăşurarea diferitelor procese din activitatea de secretariat;
  • Gestionarea actelor de studii;
  • Asigurarea unui climat corespunzător de muncă, amabil şi civilizat, în cadrul compartimentelor din subordine;
  • Asigurarea securităţii documentelor elaborate şi a proceselor desfăşurate de către compartimentele din subordine;
  • Urmărirea şi aplicarea hotărârilor Consiliului de Administraţie şi Senatului Academiei de Studii Economice Bucureşti.

Activitatea Secretariatului General al ASE asigură creşterea calităţii, eficienţei şi flexibilităţii muncii de birou, introducerea, prelucrarea, memorarea şi extragerea informaţiilor necesare îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu şi pe baza cărora să se ia decizii bine argumentate pe toate treptele organizatorice, informarea de o manieră corectă, obiectivă, adecvată şi oportună a conducerii instituţiei ca fundament al activităţii de luare a deciziilor.

Scroll to top