Comisii examen de finalizare a studiilor universitare de masterat

2021

 1. Facultatea de Administratie si Management Public
 2. Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi straine
 3. Facultatea de Business si Turism 
 4. Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica 
 5. Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune 
 6. Facultatea de Economie Teoretica si Aplicata 
 7. Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului
 8. Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori 
 9. Facultatea de Management
 10. Facultatea de Marketing 
 11. Facultatea de Relatii Economice Internationale
Scroll to top