Centrul ID-IFR

Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează programe de studiu la formele de învăţământ la distanţă (ID) şi cu frecvenţă redusă (IFR) pentru studiile universitare de licenţă, acredidate de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Coordonarea programelor de studii organizate la forma de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă este asigurată prin Centrul ID-IFR, structură specializată care funcţionează în cadrul Direcţiei Învăţământ.

Scroll to top