Welcome !

Bibliografie examen de finalizare iulie 2017

Link-uri către facultăţi

 

 

Managementul educațional din Academia de Studii Economice din Bucureşti este aliniat la modul de gândire, ordonare şi operare a sistemelor educaționale reglementate prin Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.

Scopul acestuia este de a îmbina resursele umane cu cele materiale, pentru asigurarea bunei desfăşurări a procesului educaţional, după regulamentări şi reguli interne corelate cu legislaţia în vigoare.

Obiectivele managementului educaţional sunt coroborate cu realizarea obiectivelor universităţii şi îmbunătățesc planificarea, organizarea și implementarea activităților și proceselor unui învăţământ la standarde de calitate internaţională. 
Managementul educațional este suport în luarea deciziilor pentru menținerea și îmbunătățirea unei imagini publice a instituţiei, îmbunătățirea comunicării interpersonale și gestionarea informațiilor, gestionarea conflictelor interpersonale, precum și construirea unor echipe de lucru eficiente.

Formarea și dezvoltarea profesională continuă asigurată prin programele educaţionale din Academia de Studii Economice este în conformitate cu competenţelor dobândite în urma unui program de studii universitare de licență.

O mai bună gestionare a activităţilor de formare depinde de analiza atentă a cererii de pe piaţa de formare și de gândirea unei structuri durabile.