Welcome !

Managementul educational din Academia de Studii Economice din Bucuresti este aliniat la modul de gândire, ordonare si operare a sistemelor educationale reglementate prin Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011.

Scopul acestuia este de a îmbina resursele umane cu cele materiale, pentru asigurarea bunei desfasurari a procesului educational, dupa regulamentari si reguli interne corelate cu legislatia în vigoare.

Obiectivele managementului educational sunt coroborate cu realizarea obiectivelor universitatii si îmbunatatesc planificarea, organizarea si implementarea activitatilor si proceselor unui învatamânt la standarde de calitate internationala. 
Managementul educational este suport în luarea deciziilor pentru mentinerea si îmbunatatirea unei imagini publice a institutiei, îmbunatatirea comunicarii interpersonale si gestionarea informatiilor, gestionarea conflictelor interpersonale, precum si construirea unor echipe de lucru eficiente.

Formarea si dezvoltarea profesionala continua asigurata prin programele educationale din Academia de Studii Economice este în conformitate cu competentelor dobândite în urma unui program de studii universitare de licenta.

O mai buna gestionare a activitatilor de formare depinde de analiza atenta a cererii de pe piata de formare si de gândirea unei structuri durabile.