Plata taxelor de şcolarizare

Studenţii propuşi spre a fi exmatriculaţi* pentru neachitarea taxelor de şcolarizare

pot achita taxele restante până la 31.03.2017

 Neachitarea taxelor, până la termenul precizat, conduce la exmatriculare.

* Vă rugăm, consultaţi listele afişate la avizierul facultăţii!