Programe de masterat

MASTERAT DE CERCETARE

1. Administrarea afacerilor cu predare în limbi străine

    Cercetare în afaceri cu predare în limba engleză

2. Business şi Turism

     Administrarea afacerilor

3. Cibernetică, Statistică și înformatica Economică

    Cibernetică şi economie cantitativă

    Statistică

    Informatică economică

4. Contabilitate şi Informatică de Gestiune

     Cercetare în contabilitate şi informatică de gestiune cu predare în limba engleză

5. Economie Teoretică şi Aplicată

     Economie europeană

6. Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori

    Cercetări avansate în finanţe

7. Management

    Management

8. Marketing

    Cercetare fundamentală de marketing

9. Relaţii Economice Internaţionale

    Economie şi afaceri internaţionale

 

MASTERAT PROFESIONAL

1. Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine

 • MBA Româno-German “Management antreprenorial” cu predare în limba germană
 • Antreprenoriat şi administrarea afacerilor  cu predare în limba engleză
 • Antreprenoriat şi administrarea afacerilor cu predare în limba franceză
 • Antreprenoriat şi administrarea afacerilor cu predare în limba germană
 • Antreprenoriat şi administrarea afacerilor, în domeniul în energiei cu predare în limba engleză
 • Administrarea afacerilor cu predare în limba engleză

2. Administrație și Management Public

 • Administraţie şi management public
 • Administraţie publică şi integrare europeană
 • Managementul instituţiilor publice

3. Business şi Turism

 • Business
 • Management şi marketing în turism
 • Administrarea afacerilor comerciale
 • Administrarea afacerilor în turism
 • Managementul calităţii, expertize şi protecţia consumatorului
 • Geopolitică şi afaceri
 • Managementul calităţii

4. Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

 • Analiza afacerilor şi controlul performanţei întreprinderii
 • Managementul informatizat al proiectelor
 • Sisteme informatice pentru managementul resurselor şi proceselor economice
 • E-Business
 • Baze de date-suport pentru afaceri
 • Securitatea informatică cu predare în limba engleză

5. Contabilitate şi Informatică de Gestiune

 • Audit financiar şi consiliere
 • Concepte şi practici de audit, la nivel naţional şi internaţional
 • Contabilitate internaţională
 • Contabilitate, control şi expertiză
 • Economia proprietăţilor imobiliare
 • Analiza financiară şi evaluare
 • Contabilitate şi audit în instituţii bancare şi financiare
 • Contabilitatea afacerilor cu predare în limba engleză
 • Contabilitatea şi fiscalitatea entităților economice
 • Managementul informaţiei contabile
 • Sisteme informaţionale în contabilitate și audit
 • Tehnici contabile şi financiare de gestiune a afacerilor
 • Contabilitate, audit şi informatică de gestiune
 • Contabilitate, audit şi informatică de gestiune cu predare în limba engleză

6. Economie Teoretică şi aplicată

 • Comunicare în afaceri
 • Analize şi strategii economice
 • Economia şi conducerea organizaţiilor educaţionale

7. Economie Agroalimentară şi a Mediului

 • Economia şi Administrarea Afacerilor  Agroalimentare
 • Economie Ecologică
 • Managementul proiectelor de dezvoltare rurală şi regională

8. Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori

 • Bănci şi asigurări
 • Finanţe şi Bănci – DOFIN
 • Finanţe corporative
 • Managementul sistemelor bancare
 • Tehnici actuariale
 • Management financiar şi investiţii
 • Bănci politici monetare
 • Managementul riscului şi asigurări
 • Finanţe şi opţiuni publice
 • Fiscalitate

9. Management

 • Managementul afacerilor
 • Managementul afacerilor prin proiecte
 • Managementul serviciilor de sănătate
 • Managementul resurselor umane
 • Consultanţă în management şi dezvoltarea afacerilor
 • Dezvoltarea economică a întreprinderii
 • Managementul afacerilor (Piatra Neamţ)
 • Managementul  proiectelor
 • Management şi marketing internaţional
 • Managementul şi evaluarea investiţiilor
 • Managementul afacerilor mici şi mijlocii

10. Marketing

 • Marketing şi comunicare în afaceri
 • Relaţii publice în marketing
 • Marketing strategic
 • Managementul  marketingului
 • Cercetări de marketing
 • Marketing online
 • Managementul relaţiilor cu clienţii
 • Marketing internaţional
 • Marketing şi management în servicii publice
 • Marketing şi dezvoltare durabilă

11. Relaţii Economice Internaţionale

 • Comunicare de afaceri în limba engleză cu predare în limba engleză
 • Comunicare în limba engleză pentru predare şi cercetare economică cu predare în limba engleză
 • Economie internaţională şi afaceri europene
 • Managementul riscului financiar internaţional
 • Logistică internaţională
 • Diplomaţie în economia internaţională
 • Managementul proiectelor internaţionale cu predare în limba engleză
 • Traductologie şi interpretariat în domeniul economic
 • Managementul afacerilor internaţionale cu predare în limba engleză
 • Competitivitate şi sustenabilitate în mediul de afaceri global