Contact

Direcția Management Educaţional
Academia de Studii Economice din București
Piața Romană, nr. 6, Sector 1, București, Sala 0022

email: mefc@ase.ro

tel: 021 319.19.00/ Int. 140

Director: Dr. Delia Băbeanu