Programe de Studii

Ca universitate de cercetare avansată şi de educaţie, Academia de Studii Economice din Bucureşti acordă o deosebită atenţie pregătirii viitorilor specialişti în domeniul economic, atât prin formare iniţială, cât şi continuă. Astfel, programele de studii organizate de Academia de Studii Economice din Bucureşti acoperă o arie variată de domenii şi specialităţi, fiind structurate pe trei niveluri:

  • Programe de studii universitare de licenţă, derulate la formele de învăţământ cu frecvenţă, la distanţă şi cu frecvenţă redusă.
  • Programe de studii universitare de masterat, derulate la forma de învăţământ cu frecvenţă.
  • Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă.  

Planurile de învăţământ aferente programelor de studii universitare de licență și masterat

Fişe de disciplină aferente programelor de studii universitare de licență și masterat

Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă