Acte normative ASE

 

Proceduri de inmatriculare, reinmatriculare, transfer, intrerupere de scolarizare.
Reperele calendaristice aferente procedurilor se regasesc in Calendarul studentului

Proceduri privind fluxul actelor de studii

Ciclul licenta (studenti anii I - III)

Masterat